Шта је Просветитељ?


Просветитељ је српска наставничка награда. Настала је 2024. на иницијативу проф. др Александра Кавчића који је одлучио да окупи тим образовних експерата и заједно са њима осмисли ову престижну награду за изузетне васпитаче, учитеље и наставнике Републике Србије.

Ко додељује награду?


Организатор овог пројекта је Фондација Алек Кавчић која овом наградом жели да укаже част и ода признање изузетним наставницима Републике Србије.

Шта представља награда?


Српска наставничка награда Просветитељ представља највиши облик признања и јединствен је симбол изузетности у српском образовању. Додела ове награде уважава наставнике доуниверзитетског образовања и њихов индивидуални труд и посвећеност професији.

Који је симбол награде?


Симбол награде је фигура наставника сатканог од звезда из чијег длана оне израњају једна по једна, као симболи деце и ученика који се током школовања оснажују да пронађу своје место у друштву. Кроз симбол ове награде истичемо наставничку професију и њен значај за будућност Србије.

parallax background

Визија

Србија у којој су они који образују на врху друштвене лествице.

Мисија

Вреднујући и афирмишући наставничку изузетност мењамо статус наставничке професије у Републици Србији.

Циљ

Буђење свести најшире друштвене заједнице о значају наставничког позива и његовог немерљивог утицаја на развој и напредак Србије.

Наш тим

Жељана Радојичић Лукић

Жељана је вишеструко награђивана српска учитељица, писац књига за децу и један од најбољих наставника света. Прешла је дуг пут, од улоге сеоског учитеља до помоћника министра образовања Републике Србије да би се потпуно посветила развоју концепта педагогије срећног учења.

Жељанина образовна филозофија:

На основу сопственог искуства из детињства, у коме је кроз интеракцију са природом стекла обимно знање о различитим аспектима природе, Жељана инсистира на педагогији срећног учења. Залаже се за стварање услова да сваки ученик добије прилику искуственог учења у природном окружењу. Кроз примену педагогије срећног учења, она тежи да ученици не само стекну знање, већ и да развију дубље разумевање света око њих, како би схватили важност поседовања врлина и моралних вредности.

Александар Бауцал

Редовни је професор развојне и образовне психологије на Универзитету у Београду и члан International Academy of Education. Залаже се за унапређивању квалитета образовања. Верује да таква промена може да буде креирана од стране наставника и школа уз адекватно оснаживање и подршку коју би им обезбедили доносиоци одлука и стручњаци из истраживачке заједнице.

Александрова образовна филозофија:

Упркос томе што је општа ситуација у образовању у Србији незадовољавајућа, упркос томе што је статус образовања веома низак и без обзира на то што се наставничка професија не цени у друштву, постоје наставници и школе који су, стицајем различитих околности, успели да створе квалитетно образовање за своје ученике. Зато је важно да добри примери постану видљивији и да буду промовисани. Они пружају путоказ и треба да буду важан ослонац у стварању бољег образовног система.

Борко Петровић

Борко је вишеструко награђивани наставник енглеског језика из Параћина и један од најбољих наставника света. Његово умеће јавног наступа кроз кoје рефлектује моћ инспирације и мотивације ставило га је у жижу интересовања медија. Борко обилато користи њихово интересовање сталним скретањем пажње јавности на наставнички положај у друштву.

Боркова образовна филозофија:

Борко воли да живи и ради "контекстуално", а његов контекст су његова породица, школа, град и држава. Из те његове филозофије се може извући закључак да се несебично даје својој локалној заједници колико и сопственој породици јер сматра да један просветитељ не може да се одроди од времена и изазова у којима обитава не само он, већ и предмет његове опсесије - светла будућност коју види у својим ђацима!

Јелена Лукић

Јеленин животни и каријерни пут је узбудљив и, могло би се рећи, врло непредвидив – од детињства у банатској равници и мултикултуралном шаренилу Ковачице и интернационалне каријере у различитим градовима света, преко наставничког рада у ариљском крају, па до повратка тамо одакле је све и почело – у Ковачицу.

Јеленина образовна филозофија:

Радећи у школи, Јелена обједињује и примењује све оно што је научила кроз своја различита животна и професионална искустава, чинећи наставу српског језика живом, маштовитом и креативном, ангажујући своје ученике у најразличитијим пројектима и манифестацијама и тражећи увек нове начине да их инспирише и распламса код њих љубав према знању, култури и уметности.

Карим Салим

Од бројних награђених пројеката које је креирао у сфери дизајна и оглашавања, један од најдражих му је "Бесплатна библиотека" Фондације Алек Кавчић, која је проглашена за најбољи српски сајт у 2021. из области образовања и културе. Више од 20 година радио као уметнички и креативни директор у интернационалним рекламним агенцијама, а сада на челу свог креативног студија. Дипломац Математичке гимназије и Факултета ликовних уметности у Београду. Творац визуелног идентитета награде и креатор сајта Просветитељ.

Каримова радна филозофија:

Спајање аналогног и дигиталног света, леве и десне хемисфере, дана и ноћи, истока и запада. Отвореност према изазовима. Константно учење и истраживање као начин да се остане у корак са професијом која убрзано еволуира.