parallax background
 

Жири награде

 

Организатор је формирао једанаесточлани жири од представника ученика, родитеља, наставника, универзитетске и академске заједнице, медија, науке и представника организационог одбора. Председник жирија је председник организационог одбора Српске наставничке награде Просветитељ.

Чланови жирија

Aна Благданић

представник ученичке заједнице

Ученица је трећег разреда Француске гимназије у Београду (École française de Belgrade), на природно-математичком смеру. У гимназију је дошла као стипендиста (Bourse d'excellence), након завршене ОШ ,,Душко Радовић" (носилац Вукове дипломе). Током досадашњег школовања учествовала је и освајала награде на такмичењима (како српским, тако и француским) из математике, физике, информатике и француског. У слободно време, бави се спортом (тренира кошарку већ jeданаест година) и усавршава вештине као што су програмирање и страни језици.

Анина образовна филозофија:

Када размишљам о томе како ја гледам на школство, често поредим српски и француски систем и тежим ка томе да у оба препознам, како предности, тако и мане. Самим тиме, често истичем важност индивидуалног приступа, прилагођавања различитим нивоима уз фокус на разумевање садржаја и развој критичког мишљења, а не на чисту репродукцију и учењу напамет.

Aна Maнојловић

представник родитељске заједнице

Ана је Вукова мама и водитељка Радио Телевизије Србије, која даје шансу обичним људима да испричају своје животне приче. Гледали смо како то изванредно и професионално ради у ТВ формату  Око, а данас је гледамо у Београдској хроници, у којој даје на знање свима нама колика је моћ једне добре приче. Једино тако можемо наћи “оправдања” за све њене награде, почев од УНИЦЕФ-а и награде за најбољу репортажу о деци, преко НУНС-а и награде за истраживачко новинарство за причу о клиничком истраживању лекова на људима у Србији, до награда за приче о животу особа са инвалидитетом и деци из енклава на Косову и Метохији. Дуги низ година држи предавања новинарима и представницима надлежних институција о фемициду и насиљу у породици. Чланица групе Новинарке против насиља.

Анина образовна филозофија:

Анина професија и рад са људима из свих сфера живота је квалификује као објективног савременика данашњег друштва, чији је образовање огроман и важан део. Са друге стране, улога мајке јој даје за право да, за разлику од Ане новинара, јавно искаже своје мишљење и да се се бори за ону врсту образовне филозофије коју најбољи међу српским просветитељима данас зову Срећно учење, а то је настава по мери детета, његових могућности, потреба и његове среће!

Елизабета Каралић

представник ЗВКОВ-а, посебне организације Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Елизабета је помоћник директора за осигурање квалитета рада установа у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања, доктор филолошких наука, екстерни евалуатор, наставник српског језика и књижевности  са вишегодишњим искуством у основној школи и гимназији. Бави се осигурањем квалитета у систему образовања почев од креирања стандарда постигнућа ученика преко стандарда квалитета рада установа до пружања стручне подршке наставницима и установама у доменима самовредновања, спољашњег вредновања, праћења напредовања ученика и оцењивања.

Елизабетина образовна филозофија:

Сваки ученик има право на квалитетно образовање и сваки наставник има право на подршку у свом професионалном раду. Залаже се да наставници имају одговарајућу подршку у усмеравању учења на кључне компетенције, у јачању читалачке, математичке и научне писмености  и развоју капацитета ученика да примене знања и вештине у реалним животним ситуацијама, као и да анализирају, критички промишљају, изводе закључке и налазе решења разноврсних проблемских ситуација.

Ана Пешикан

представник Одбора за образовање – САНУ

Редовна професорka на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду, истражује у области педагошке и развојне психологије. Национални је и међународни експерт за образовање (UNICEF, OSCE). Била је министар науке у Влади Републике Србије. Добитница је седам професионалних награда.

Анина образовна филозофија:

Анина образовна филозофија може се сажети у Његошеву изреку: „Прегаоцу Бог дава махове"! Образовање, као ниједно друго поље, утиче на развој како појединаца тако и друштва и државе у целини. Емпиријска истраживања потврђују да највећи утицај на квалитет образовања и школског учења има наставник. Бити наставник је чудотворна професија, јер добар наставник изазива промену у животу својих ученика и студената. Поред обука и прилика за професионални развој изузетно је важно истаћи добре наставнике, јавно рећи да су (аргументовано) добри и захвалити им се за добро које чине за све нас, без обзира да ли имамо своју децу или не.

Ива Драшкић Вићановић

представник универзитетске заједнице

Доктор филозофије, декан је и редовни професор естетике на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Члан је Филозофског друштва Србије, Естетичког друштва Србије и Међународног удружења за естетику (International Association for Aesthetics). Члан је радне групе Универзитета у Београду за унапређење статуса наставничких студијских програма на универзитету.

Ивина образовна филозофија:

Образовање има две кључне улоге: да формира принцип људскости у човеку и да створи знања, вештине, компетенције потребне да би човек обављао неки посао. Обе улоге су важне, али прва је суштинска. Постулат таквог разумевања образовања јесте да је човек сврха, а не само средство за обављање неког посла. Људи који се баве образовањем имају посебну мисију у друштву. Врло је важно препознати и наградити најбоље међу њима, јер су они путоказ, како осталим појединцима који су са њима на истом задатку, тако и образовном систему у целини.

Александар Бауцал

представник друштвених наука

Редовни је професор развојне и образовне психологије на Универзитету у Београду и члан International Academy of Education. Залаже се за унапређивању квалитета образовања. Верује да таква промена може да буде креирана од стране наставника и школа уз адекватно оснаживање и подршку коју би им обезбедили доносиоци одлука и стручњаци из истраживачке заједнице.

Александрова образовна филозофија:

Упркос томе што је општа ситуација у образовању у Србији незадовољавајућа, упркос томе што је статус образовања веома низак и без обзира на то што се наставничка професија не цени у друштву, постоје наставници и школе који су, стицајем различитих околности, успели да створе квалитетно образовање за своје ученике. Зато је важно да добри примери постану видљивији и да буду промовисани. Они пружају путоказ и треба да буду важан ослонац у стварању бољег образовног система.

Тијана Продановић

представник природних наука

Тијана је астрофизичарка, ванредна професорка на Катедри за астрономију на Београдском универзитету, научница која се бави применом вештачке интелигенције у оквиру стартапа, научна комуникаторка на друштвеним мрежама позната као Др Космик Реј (drcosmicray) и програмски координатор Ноћи истраживача у Новом Саду. Поред тога четири године је предавала и даровитим ученицима у гимназији Јован Јовановић Змај. Тијана је рођена 1978. године у Новом Саду, дипломирала је астрофизику на Математичком факултету у Београду 2001, а докторске студије из астрофизике је завршила 2006. године на Универзитету Илиноис Урбана Шампејн, САД.

Тијанина образовна филозофија:

Улога наставника је једна од најодговорнијих улога јер наставник може да одреди дететов каријерни пут тако што ће утицати на то да од нечега стално бежимо или да ка нечему стално трчимо. Добар наставник, осим што преноси знање, мора и да инспирише.

Борко Петровић

представник наставничке заједнице

Борко је вишеструко награђивани наставник енглеског језика из Параћина и један од најбољих наставника света. Његово умеће јавног наступа кроз кoје рефлектује моћ инспирације и мотивације ставило га је у жижу интересовања медија. Борко обилато користи њихово интересовање сталним скретањем пажње јавности на наставнички положај у друштву.

Боркова образовна филозофија:

Борко воли да живи и ради "контекстуално", а његов контекст су његова породица, школа, град и држава. Из те његове филозофије се може извући закључак да се несебично даје својој локалној заједници колико и сопственој породици јер сматра да један просветитељ не може да се одроди од времена и изазова у којима обитава не само он, већ и предмет његове опсесије - светла будућност коју види у својим ђацима!

Зоран Милојевић

представник невладиног сектора

Директор Образовно креативног центра и наставник у средњој стручној школи у Бору. Од 2011. године своју енергију, време и остале ресурсе усмерава у стручно усавршавање запослених у образовном систему Србије и државама у региону. Сматра да су наставници, васпитачи, стручни сарадници, директори и остали запослени у образовном систему, основни ресурс неопходан за квалитет система образовања.

Зоранова образовна филозофија:

Ако може да помогне само једном наставнику који ће даље својим радом да помогне једном ученику, сматра да је направио успех у животу. Не сања глобалне промене у образовању и ако је сам иницирао велике промене у онлајн стручном усавршавању и поставио темеље квалитетних онлајн семинара. Сматра да је само је један пут до квалитетног система образовања, а то је да се пирамида хијерархије потпуно окрене, да наставници и васпитачи буду на врху и да имају сву неопходну подршку од стручних сарадника, директора, чиновника у школским управама, заводима, министарству просвете па до самог министра на дну.

Тања Петернек Алексић

представник медија

 

Дипломирала је позоришну, филмску и ТВ драматургију на Факултету драмских уметности у Београду, а каријеру у Радио телевизији Београд градила је као сценариста и уредник у редакцији Школског програма. Више од 20 година потписује ауторску емисију ТВ лица као сав нормалан свет која је једини телевизијски серијал који се чува у Југословенској кинотеци у Београду.

Тањина образовна филозофија:

"Све ипак зависи од појединаца, од личног залагања и уверења васпитача, учитеља, наставника, професора да раде један од најважнијих послова на свету. И када све у друштву наводи на сумњу у њихово уверење, важно је што постоји ова награда, не због награде као такве, него због догађаја на коме ће упознати још много ентузијаста у образовању који деле заједничке вредности. Велика ми је част и одговорност што ћу бити део жирија који ће одлучивати о најбољима од најбољих, али верујем да су сви који учествују већ победници који ставом да увек и упркос свему има смисла борити се против апатије, малодушности и незаинтересованости у образовном систему, шире веру да има наде." - Тања

Жељана Радојичић Лукић

представник организатора

Жељана је вишеструко награђивана српска учитељица, писац књига за децу и један од најбољих наставника света. Прешла је дуг пут, од улоге сеоског учитеља до помоћника министра образовања Републике Србије да би се потпуно посветила развоју концепта педагогије срећног учења.

Жељанина образовна филозофија:

На основу сопственог искуства из детињства, у коме је кроз интеракцију са природом стекла обимно знање о различитим аспектима природе, Жељана инсистира на педагогији срећног учења. Залаже се за стварање услова да сваки ученик добије прилику искуственог учења у природном окружењу. Кроз примену педагогије срећног учења, она тежи да ученици не само стекну знање, већ и да развију дубље разумевање света око њих, како би схватили важност поседовања врлина и моралних вредности.

Почасни жири

проф. др Владимир Бумбаширевић

академик, редовни члан САНУ

Детаљније

проф. др Иван Ивић

члан Одбора за образовање САНУ

Детаљније

Љубица Гојгић

уредник и водитељ емисије Прави угао на РТВ

Детаљније

Снежана Радојичић

писац и светски путник – Циклономад

Детаљније

Јелена Дракулић Петровић

генерални директор Рингијер Србија

Детаљније

Зоран Мошорински

генерални директор Политике А.Д.

Детаљније